ODDZIAŁ   MIEJSKI    PTTK  w  BYDGOSZCZY


 

                UWAGA !!!   Strona zostaje przenoszona pod adres
                                             
 
https://sites.google.com/site/ompttkbydgoszcz

    Zarząd  Oddziału:

 

 

   Prezes Oddziału       KRYSTYNA CZERWIŃSKA

                                                                         tel.    52/3730565        e-mail          krystczerwinska@wp.pl 

Vice Prezes     WOJCIECH  JAGŁA                             52/3735169                          womaja@op.pl   
 
Sekretarz         MARUSZAK ELŻBIETA                     505 064 491                         ela_maruszak@op.pl 

Skarbnik          LASKOWSKI ZBIGNIEW                    692497817                           zbig_las@wp.pl 

 


Członkowie:      LAMPART JADWIGA                   695 586 220  
                               LAMPARSKI  ANDRZEJ               52 3716542              andrzejlamparski@wp.pl  
                               KRAJCZEWSKI MARIUSZ            52 3444145              mariusz.krajczewski@neostrada.pl 
                               WOŁOSZYN KAZIMIERZ             505 462 415             kazimierz_woloszyn@o2.pl
                               WEIS   URSZULA                          506 514 076  

 

 

logo

 

 

   


   Uwaga !!!  

Spływ

   XXXII  Świętojański Spływ Kajakowy szukaj pod linkiem: https://sites.google.com/site/kolopttkelektrowoz/aktualnosci